Reklam ya da Halkla İlişkiler

Reklam ve Halkla İlişkiler arasındaki belirgin fark nedir ?
Reklamı internet, billboard, TV, dergi, gibi alanlara taşımak ölçülebilir bir mecradır, çünkü yer, zaman, hedef kitle nispeten bellidir. Fakat Halkla İlişkiler çalışması öyle kısa sürede ölçülemez, uzun vadede firmanıza avantaj getirir, ürününüzün tanınması ile birlikte marka güvenilirliği sağlar.